Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Židovské suburbium

Židovské suburbium

Areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. Židovské suburbium tvorilo centrum života kultúrne vyspelej a silne nábožensky založenej komunity už od prelomu 18. a 19. storočia. Areál sa po zániku Židovskej náboženskej obce v Bardejove na sklonku 20. storočia stal vlastníctvom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO). V súčasnosti prebieha postupná obnova jednotlivých objektov. V prvej fáze sa pozornosť sústredí na záchranu Starej synagógy, ktorá bola desaťročia využívaná na účely neprimerané spoločenskej hodnote kultúrnej pamiatky. Hlavným investorom je vlastník objektu – ÚZŽNO. Ďalšie finančné zdroje sa podarilo získať z grantových programov a zo zahraničia. V spolupráci s občianskym združením Vita in suburbium a podporou Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva (USA) prebieha už niekoľko rokov proces postupnej revitalizácie objektu synagógy, areálu a jeho okolia. Dnes tento komplex patrí medzi vyhľadávané turistické miesta a poskytuje priestor pre kultúrno-spoločenské podujatia obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkom z domova a cudziny. Výstavbou Pamätníka holokaustu v susedstve areálu sa vytvorili vhodné podmienky pre vzdelávaco-edukačnú činnosť, ktorá umožní mládeži a ostatnej verejnosti spoznať dejiny, kultúru, hmotné dedičstvo a taktiež pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.