Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
synagóga Bikur cholim

Synagóga Bikur cholim

Bardejov bol prosperujúcim slobodným kráľovským mestom a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, kedy si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školský objekt (bet midraš) a rituálny kúpeľ(mikve). Obec bola prísne ortodoxná a mnohí členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia. Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov. V roku 1940 žilo v meste 2 441 židov (28,7 % z celkového počtu obyvateľov), ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v meste nežije ani jeden žid.

Synagógu dal v roku 1929 vybudovať židovský spolok starostlivosti o chorých (Chevra bikur cholim) v centre mesta. Je to jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Vďaka dlhoročnej starostlivosti posledného príslušníka bardejovskej židovskej komunity pána Maximiliána Špíru je dnes objekt jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku. Nástennými maľbami pestro zdobený interiér spolu  s pôvodným inventárom sú nemým, ale pôsobivým pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického zániku počas holokaustu. Synagóga je v súčasnosti vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO), ktorý pravidelne prispieva na obnovu  a údržbu tohto cenného objektu.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.