Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o.

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o.

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja. Spoluzakladateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a HUMANITA, n.o.

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je všeobecnou nemocnicou, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lôžkovej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej zdravotnej starostlivosti.

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov má 335 lôžok.  Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 12 lôžkových oddelenia. Ambulantná starostlivosť je vykonávaná v 51 ambulanciách.  Liečebno- preventívnu starostlivosť poskytuje pre spádovú oblasť okresu Bardejov pre takmer 75 tisíc obyvateľov.

V odboroch traumatológia, neurológa a psychiatria  poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pre okresy Svidník a Stropkov, t.j. spádové územie 120 tisíc obyvateľov a v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia poskytujeme lôžkovú starostlivosť pre celú Slovenskú republiku. V týchto odboroch a na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení tvoria pacienti z iných okresov viac ako 20%.

Ročne je v NsP Sv. Jakuba, n.o. odhospitalizovaných 13 422 pacientov, počet výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti je 896, počet operačných výkonov 2490, počet pôrodov 1007 a počet laboratórnych, diagnostických a rehabilitačných výkonov 1 820 280.

Pre chronicky chorých pacientov nemocnica zabezpečuje sociálno-zdravotnú starostlivosť na sociálnych lôžkach v Zariadení opatrovateľskej služby s počtom lôžok 17 a v Špecializovanom zariadení s počtom lôžok 20.

Požiadavkám klientov sa neustále prispôsobujeme aj prostredníctvom nadštandardných služieb, ktoré sa snažíme neustále skvalitňovať a rozširovať.

Našou snahou pri poskytovaní nadštandardných služieb je , aby sme vďaka skúsenostiam  a ľudskému prístupu naplnili Vaše očakávania. Najväčšou motiváciou pri poskytovaní týchto služieb sú  pre nás klienti, ktorí sa k nám opakovane vracajú, alebo prichádzajú z iných zdravotníckych zariadení.

Našou víziou je stať sa akútnou nemocnicou s nadregionálnym postavením, ktorá bude poskytovať starostlivosť o pacienta od narodenia až do staroby v pekných, moderných a dobre vybavených priestoroch, kde zdravotná starostlivosť bude poskytovaná vysoko odborne kvalifikovaným profesionálnym a spokojným tímom

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.